De Vve-beheerder zorgt voor de bouwtechnische keuring

Bent u eigenaar van een woning of appartement als onderdeel van een appartementen- of woningcomplex dan bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen woning, maar ook voor het beheer en onderhoud van het volledige gebouw. Alle administratieve, juridische en technische zaken die daarbij komen kijken, worden ondergebracht bij de VvE, en u wordt als bewoner automatisch lid van de vereniging. Als bewoner kunt u al deze zaken natuurlijk bij elkaar zetten, maar in veel gevallen is het aan te raden om met een onafhankelijke VVE-deskundige te werken.

Vve-beheer vereist vakkennis

De normale werking van VVE vereist veel vakkennis. Kennis over financiële zaken, juridische en administratieve zaken, meerjarenonderhoudsplan, primair en secundair onderhoud. Bij bouwtechnische keuring Rotterdam zorgen ze voor een professionele begeleiding. Ze volgen alles op en bepalen wat voorrang krijgt.

Bouwtechnische keuringen

Bouwtechnische keuring Zoetermeer voert binnen het Vve -beheer regelmatig een keuring uit. In hun rapport worden onder andere de visueel zichtbare defecten beschreven en vastgelegd met foto’s. Kortetermijnkosten en achterstallig onderhoudskosten worden zo nauwkeurig mogelijk ingeschat en in het rapport vermeld.

Ook bij de verkoop van uw appartement is het zowel voor de verkoper als de koper aan te bevelen om een bouwtechnische keuring Zoetermeer een controle te laten uitvoeren.

Met een uitstekende VVE-manager zorg je voor continuïteit

Door ziekte of verhuizing kunnen leden die belangrijke taken uitvoeren binnen de VVE zich terugtrekken. Dat levert al snel problemen op, want wie neemt de taak over en hoe zorgt u voor goed vervolgwerk? Niet iedereen wil een actieve rol spelen in verenigingen van huiseigenaren. De belangrijkste reden waarom veel verenigingen voor zelfstandige VVE-beheerders kiezen, is het waarborgen van continuïteit. Bouwtechnische keuring Rotterdam voorziet u graag van meer continuïteit in het Vve-beheer

Goed onderhouden gebouwen en goed financieel beheer vormen de basis van een best functionerende vereniging van huiseigenaren. Op de lange termijn kan het uitbesteden van VVE-beheer aan bouwtechnische keuring Zoertermeer een besparing op de bedrijfskosten opleveren.

http://www.geengezeur.nl/

Auteur