Renault1916v
Image default
Bedrijven

De kracht van aanvaarding en toewijding

Wat is acceptance and commitment therapy?

De ACT Therapy (dit is de afkorting voor acceptance and commitment therapy) is een therapievorm waarbij er samen met jou als cliënt wordt gezocht naar mogelijke oplossingen om de problemen die zich stellen in jouw leven beter te kunnen aanpakken of om er beter mee te leren omgaan. Acceptance and commitment therapy is een therapievorm die haar wortels heeft binnen de gedragstherapeutische stroming. De focus ligt hierbij voornamelijk op de thema’s ‘aanvaarding’ en ’toewijding’.

De kracht van aanvaarding

Wanneer we in ons leven door omstandigheden dreigen vast te lopen of zijn vastgelopen, kan het handig zijn om even een stap terug te doen, zodat je wat er om je heen gebeurt even vanop een afstand kunt bekijken. De zaken die dan naar boven drijven vallen vaak grofweg onder te verdelen in twee categoriën. Enerzijds zijn er de problemen en /of alledaagse beslommeringen waar jezelf maar weinig vat op hebt.

Er zijn nu eenmaal aspecten in het leven die je als mens niet anders kan dan ze gewoonweg te aanvaarden, omdat er geen mogelijkheid is om er veranderingen in aan te brengen, of omdat ze nu eenmaal bij het leven horen. Soms zit er niks anders op dan de dingen te nemen zoals ze zijn. Een therapeut die geschoold is in acceptance and commitment therapy kan jou dan verder helpen bij de verwerking.

De kracht van toewijding

Anderzijds zijn er vaak ook heel wat zaken waar je waarschijnlijk meer aan zou kunnen veranderen dan je zelf zou denken. Maar waar je op dit moment misschien nog niet de nodige kracht voor hebt gevonden. Dan kan ACT Therapy een uitkomst bieden door samen op zoek te gaan naar de hulpbronnen en een op maat gemaakt plan van aanpak.

Acceptance and commitment therapy Amsterdam

Acceptance and commitment therapy Amsterdam helpt jou graag verder.

https://invivoclinics.nl/acceptance-commitment-therapy/