Renault1916v
Image default
Zakelijke dienstverlening

Toezicht coördineren zorgt voor veiligheid

Als je als ondernemer aan een nieuw project begint is het zaak dat dit zo veilig mogelijk gebeurt zodat er geen ongelukken plaatsvinden en iedereen zijn werk op de juiste manier kan doen. Om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt kun je daarvoor een coördinator veiligheidstoezicht inzetten.

De coördinator is de spin in het web

Bij een bedrijf zoals G4S kun je een dergelijke coördinator inhuren. Hij of zij vormt een belangrijke schakel in het gehele proces. De coördinator werkt samen met zowel de werknemers, de opdrachtgever als het veiligheidspersoneel en is dus ook voor iedereen het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn. Omdat ieders mening telt in een project maar iedereen ook veilig dient te kunnen werken en degene die de boel financiert tevreden blijft is een centraal contactpersoon erg nuttig om te hebben.

Verdere taken van de coördinator

Daarnaast heeft de coördinator nog een aantal andere taken. Hij of zij zorgt ervoor dat de medewerkers gemotiveerd worden en goed aangestuurd zodat de veiligheid ten tijde van het project gewaarborgd is. De richtlijnen voor veiligheid worden op voorhand vastgelegd en deze dienen dan ook altijd te worden nageleefd. Is dat niet het geval dan zal de coördinator dit opmerken en kunnen er maatregelen getroffen worden.

Communicatie staat voorop

De coördinator veiligheidstoezicht is er niet alleen om toezicht te houden op de werkzaamheden en om te kijken of alles volgens het boekje verloopt. Hij of zij zorgt er ook voor dat er administratieve registratie plaatsvindt en dat eventuele manco’s geregistreerd worden. Op deze manier kan er tijdens overleg bekeken worden wat er gedaan wordt maar kunnen er oplossingen gevonden worden als er problemen zijn. Communicatie met iedereen die een rol speelt in het project staat hierbij voorop.