Renault1916v
Image default
Bedrijven

Scheiden in Purmerend en partneralimentatie

Het zal u vast niet geheel ontgaan zijn, maar met ingang van 1 januari 2020 is de termijn voor het betalen van partneralimentatie beperkt. Hoe zit de regeling nu in elkaar?

Hoofdregel

De hoofdregel is dat de duur van het betalen van partneralimentatie wordt gesteld op een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Indien het huwelijk dus drie jaar heeft geduurd, is de duur voor het betalen van partneralimentatie beperkt tot anderhalf jaar. Heeft een huwelijk 12 jaar geduurd, is de duur voor het betalen van partneralimentatie vijf jaar.

Op deze hoofdregel bestaan een drietal uitzonderingen:

  1. Indien op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar voor haar AOW-gerechtigde leeftijd is, eindigt de alimentatieverplichting bij het bereiken van de AOW-leeftijd van de alimentatiegerechtigde.
  2. Indien op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde op of voor 1 januari 1970 is geboren en diens leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting na 10 jaar.
  3. Indien tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, waarvan de jongste jonger is dan twaalf jaar, dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Hulp bij echtscheiding

Scheiden is vervelend. Maar gaat u scheiden in Purmerend? Of gaat u scheiden in Zaandam? Dan raad ik u toch echt aan om eens contact op te nemen met de medewerkers van Carent.

https://www.carent.nl/